Elevii, despre cum li se respectă drepturile în școală și comunitate

Peste 30 de grupuri de eleviși-au demonstrat competențele despredrepturile copilului și au vorbit despre experiența de monitorizare a respectării acestora în cadrul Turnamentului republican în domeniul drepturiloromului, ce s-a desfășurat în perioada 11-12 mai 2018.

Ediția a cincea concursului s-a desfășurat în contextul împlinirii a 70 de ani de la proclamarea Declarației Universale privind Drepturile Omului și a 20 de ani de la adoptarea Declarației ONU privind apărătorii drepturilor omului.

Scopul Turnamentului este de a implica copiii în activități de cercetare și promovare a propriilor drepturi. Astfel, elevii, coordonați de un profesor, analizează cum este respectat cel puțin un drept al omului în școala sau comunitatea lor; ei studiază prevederile legale,  realizează interviuri sondaje de opinie cu diverse surse și elaborează un raport ce conține constatări și recomandări, pe care îl prezintă profesioniștilor și instituțiilor responsabile de asigurarea dreptului.

Corina Lungu, consultant superior, Direcţia învăţământ general din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încurajează cadrele didactice și administrația instituțiilor de învățământ să susțină elevii în activități de educație non-formală.

„Rapoartele copiilor din cadrul Turnamentului oferă o imagine a modului în care politicile elaborate în domeniu funcționează și sunt resimțite de către beneficiarii educației – elevii”, a adăugat Corina Lungu.

Ediția din anul curent a întrunit grupuri de copii din 13 regiuni ale țării și este specifică prin faptul că mai multe grupuri au monitorizat aceleași drepturi, referindu-se la aspecte diferite.

„Elevii s-au referit la subiecte sensibile precum respectarea dreptului la educație al copiilor cu disabilități sau a celor din locurile de detenție. Ei au manifestat un interes aparte pentru respectarea dreptului la opinie în instituția de învățământ”, a menționat Iosif Moldovanu, director executiv al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului.

Turnamentul în domeniul Drepturilor Copilului/Omului este organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă’’, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), Amnesty International Moldova și Save the Children.

Adaugă un comentariu

Fii primul care adaugă un comentariu!

avatar