Raportul pentru comitetul ONU

Introducere
Începând cu 1 iulie 2014 un grup de copiii, susținut de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, și-a început activitatea de compilare a raportului privind respectarea drepturilor copiilor în Republica Moldova. Raportul urmează să fie prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului în 2015, de către copiii care au participat la elaborarea lui.

Acest proces are loc în contextul ratificării de către Republica Moldova a Convenției ONU pentru Drepturile Copilului. Odată cu ratificarea, guvernul țării noastre și-a asumat obligația de a raporta o dată la 5 ani cum sunt respectate drepturile copilului în stat. Pe lângă raportul Guvernului, Comitetul examinează și un raport prezentat de societatea civilă, care îl completează pe cel guvernamental. De obicei, raportul elaborat de copii face parte din acest raport.

Grupul de reflecție (GR)

Din grupul de reflecție fac parte 30 de copii din 12 raioane și municipii ale țării, care au vârsta cuprinsă între 12-18 ani. Aceştia reprezintă diferite grupuri de lucru şi consilii consultative, inclusiv copii cu necesităţi speciale, copii de etnie romă, beneficiari ai serviciilor de îngrijire.
Sarcina lor este de a examina informaţiile din rapoartele de monitorizare ale diferitelor grupuri de copii, elaborate din anul 2012 până în prezent. Ulterior, acest grup va elabora/compila un raport, respectând cerințele Comitetului pentru Drepturile Copilului. Dacă va fi cazul, membrii GR vor colecta și alte informații pe care le solicită Comitetul, dar nu se regăsesc în rapoartele/materialele existente.

Membrii Grupului de reflecție sunt implicaţi în mai multe activităţi: ateliere de lucru la nivel regional și naţional cu durata de 2-3 zile, întâlniri cu autorităţile şi experţii în diferite domenii, consultări cu semenii în localități, sondaje de opinie etc. Între ateliere participanţii au de îndeplinit anumite sarcini. Toate atelierele sunt organizate în timpul vacanţelor sau în zilele de odihnă.

Procesul de lucru

După prima întâlnire, timp de două luni, membrii grupului de reflecţie au efectuat în localitățile din care vin sondaje cu semenii lor, întrebându-i care, după părerea lor, sunt cele mai grave probleme ale copiilor. În total, membrii grupului de reflecţie au reușit să intervieveze 547 de copii de diferite vârste: de la preșcolari până la adolescenți.

În urma problemelor identificate, grupul de reflecție a selectat câteva prioritare, stabilind şi legătura lor cu anumite drepturi. Participanţii au analizat prevederile Convenției în legătură cu fiecare drept încălcat, obligațiile statului care a ratificat-o și ultimele observații și recomandări ale Comitetului pentru drepturile copilului (din anul 2010). În final, grupul de reflecție a determinat care drepturi ale copilului vor fi reflectate în raport:

  • – dreptul la protecție față de exploatare economică;
  • – dreptul la mediu familial;
  • – dreptul la educație;
  • – dreptul la protecție față de abuz, violență și neglijare;
  • – dreptul la protecție față de consum de alcool, tutun și droguri, implicit dreptul la sănătate.

Întregul proces de lucru, începând cu primul atelier, este documentat sistematic în scopul producerii unei serii de filme scurte pentru prezentarea etapelor de lucru. La sfârşit, membrii GR vor realiza şi un film de prezentare a raportului produs. Filmele, realizate cu ajutorul tinerilor de la Centrul Media pentru Tineri, vor fi utilizate ca material didactic pentru grupurile şi instituţiile interesate de monitorizarea drepturilor copilului, dar şi pentru a prezenta raportul copiilor autorităţilor naţionale şi locale, administraţiei instituţiilor de învăţământ, cadrelor didactice, reprezentanţilor societăţii civile, copiilor etc.

Relatările mass-mediei:

Galerie Foto:

Adaugă un comentariu

Fii primul care adaugă un comentariu!

avatar