Pentru prima dată, un grup de adolescenți a prezentat un studiu participativ despre cum are loc educația sexuală în școlile din Republica Moldova și ce trebuie să facă autoritățile pentru a o îmbunătăți

Elevii, părinții și profesorii văd școala ca un suport în educația sexuală a copiilor și au nevoie de (in)formare temeinică și continuă în domeniu, arată datele primului studiu participativ despre cum are loc educația sexuală în școlile din Republica Moldova.

Documentul a fost elaborat de un grup de adolescenți de la Platforma Copiilor – ghidată de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), susținută de OAK Foundation, Workshop for Civic Initiatives Foundation, Suedia și Save the Children, și a fost prezentat astăzi, în cadrul mesei rotunde online live „Educația sexuală – cum o face școala și ce poate fi diferit?”.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), ai Oficiului Avocatului Poporului (OAP), elevi, manageri ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și profesional tehnic, profesori ce predau disciplinele biologie, educație pentru societate, dezvoltare personală sau alte discipline ce abordează elemente de educație sexuală, profesori care predau religia, reprezentanți ai centrelor prietenoase tinerilor, ai societății civile, psihologi, psihoterapeuți, experți în drepturile copilului/omului.

Ce idei de soluții au exprimat reprezentanții MECC, ai OAP, ai societății civile și alți titulari de obligații în cadrul sesiunii live, aflați aici.

Studiul este o cercetare amplă realizată de Platforma Copiilor pe parcursul unui an, în cadrul căreia un grup de adolescenți cu experiență de monitorizare a drepturilor omului a consultat opinia a peste 345 de profesori și 1423 de elevi din învățământul general și profesional tehnic. Opiniile participanților au fost consultate prin intermediul a 5 interviuri de grup și a două chestionare online (unul pentru adulți, unul pentru copii). Cercetarea a fost efectuată prin metode calitative și cantitative la inițiativa grupului consultativ de adolescenți. Implicarea grupului consultativ de adolescenți a urmat principiile: Spațiu, Voce, Ascultare, Influență, așa cum sunt ele recomandate de modelul Lundy de participare și Standardele de participare a copilului.

„Vrem o mai bună înțelegere a conceptului de educație sexuală în școală”

„Am ales să cercetăm acest subiect pentru că vrem o mai bună înțelegere a conceptului de educație sexuală în școală și pentru că e dreptul nostru la educație, la informare și la participare”, a menționat Platforma Copiilor într-un video prezentat la masa rotundă.

Potrivit studiului prezentat, 91% dintre elevi, părinți și profesori sunt de acord ca subiectele legate de educație sexuală să fie abordate în cadrul școlii. Atât copiii, cât și adulții au menționat că întâmpină diferite dificultăți legate de educație sexuală și au nevoie de informare și suport în domeniu.

„Profesoara avea stereotipuri de gen și nu vorbea de la egal la egal cu noi. Nu am simțit o discuție liberă în care să ne putem exprima.” Adolescentă, ÎPT

„Noi am crescut în generația când, pur și simplu, era o rușine de a vorbi pe așa teme, iar această rușine a rămas în noi.” Părinte-mamă

„Majoritatea elevilor nu sunt deschiși cu părinții lor sau nici nu au deschis acest subiect, iar noi, diriginții, nu găsim acel punct comun prin care să le explicăm.” Profesoară, ÎPT

„Este important să se discute nu doar în școală, dar și acasă. Părinții ar trebui să aibă parte de educație sexuală și să știe cum să abordeze aceste subiecte, în funcție de vârsta copilului.” Părinte-tată

„Știu că multor colegi le este rușine să vorbească acasă cu părinții și o fac cu profesori de la școală sau chiar colegi. Știu că această informație le este foarte utilă.” Adolescent, ÎG

70% dintre profesori din învățământul profesional tehnic (ÎPT) au menționat că numărul de ore în curriculum pe teme de educație sexuală este insuficient, iar 55% dintre profesori din învățământul general (ÎG) declară același lucru.

Copiii nu sunt mulțumiți de modul în care sunt abordate temele legate de educație sexuală deoarece: numărul orelor este mic (28%), profesorul sare peste aceste teme (16%), profesorul încearcă să-și impună propria opinie (9%), profesorul este vădit stânjenit sau jenat când vorbește (9%), profesorii nu invită elevii să-și expună părerea (9%), profesorul pune întrebări personale (6%) ș.a.

Pe de altă parte, profesorii spun că sar peste aceste teme fie din lipsa materialelor didactice, fie pentru că tema nu corespunde vârstei copiilor. Profesorii de gen masculin mai menționează că nu au timp, le este rușine/nu se simt în largul lor să abordeze aceste teme, nu sunt de acord cu educația sexuală.

Ca principal obstacol în abordarea completă a acestor teme, profesorii menționează lipsa unei metodologii potrivite:

„În curriculumul pe care îl avem noi pentru Dezvoltarea personală nu se acordă atenție acestui subiect, care ține de viața sexuală a elevilor. (…) Noi punem accent mai mult pe proiectarea carierei, managementul carierei, modul de viață sănătos și mai puțin pe tema aceasta.” (Profesor, ÎPT)

Recomandări pentru autorități și alți titulari de obligații

Printre principalele recomandări formulate de echipa de cercetare în baza opiniilor elevilor, părinților și profesorilor sunt:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să creeze un grup de lucru asupra curriculumului la disciplina educație sexuală, acesta fiind format din reprezentați ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, psihologi, cadre didactice, reprezentanți ai CNE și CNE ÎPT; să introducă treptat disciplina Educație sexuală ca obiect de bază, dar fără sistem de evaluare și să abordeze subiecte legate de educație sexuală de la grădiniță; să dezvolte suport informațional accesibil tuturor cadrelor didactice cu privire la educație sexuală ș.a.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să ofere suport informațional și susținere grupului de lucru pentru formarea curriculumului cu subiectele menționate mai sus; prin intermediul Centrelor de sănătate, să informeze părinții despre cum să abordeze educația sexuală cu copiii; să instruiască medicii de familie și alți lucrători medicali despre educație sexuală și despre modul în care îi pot susține pe părinți privind abordarea educației sexuale cu copiii lor.

Cadrele didactice să organizeze lecțiile într-un mod interactiv, prin prezentări, discuții libere; să creeze un spațiu sigur, în care să încurajeze elevii să vorbească deschis despre întrebările/provocările pe care le au în legătură cu educația sexuală; să respecte curriculumul în mod sistematic și să utilizeze informațiile și mesajele promovate de comunitatea științifică; să abordeze aceleași subiecte legate de educație sexuală atât cu băieții, cât și cu fetele la clasă; să ofere răspunsuri la întrebările/curiozitățile elevilor, chiar dacă nu se referă la subiectul lecției. În cazul în care nu cunosc un răspuns, să fie sinceri și să anunțe acest lucru, apoi să se informeze și revină cu un răspuns din informații veridice.

Părinții să creeze un spațiu deschis în care să discute și să răspundă la întrebările copiilor despre educație sexuală.

Asistenta medicală/asistentul medical din școală să informeze părinții la adunările părintești despre educație sexuală și să încurajeze părinții a aborda aceste teme cu copiii lor; să informeze elevii despre educație sexuală.

Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor să organizeze seminare informative și cu părinții despre cum să discute cu copiii despre educație sexuală.

Amintim că în mai 2020, mai mulți adolescenți de la Platforma Copiilor au creat un grup de inițiativă, iar peste o lună au început recrutarea noilor membri în echipă pentru a participa la cercetare. Pe parcursul studiului, copiii au învățat instrumente și metode de cercetare, au participat în calitate de intervievatori, facilitatori și observatori, au analizat date, au formulat și au promovat în mediul online mesaje prietenoase educației sexuale.

Copiii implicați în programele CIDDC au început să monitorizeze dreptul la educație sexuală încă din 2011. Iar în 2017, când a fost creată Platforma Copiilor, o delegație de adolescenți, susținută de CIDDC, a înaintat acest subiect la Geneva către Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului. Atunci Platforma Copiilor a prezentat un raport despre respectarea drepturilor tuturor copiilor din Republica Moldova. Drept rezultat, Comitetul a recomandat școlilor să îmbunătățească educaţia sexuală.

Constatările și recomandările studiului despre educația sexuală în școli urmează a fi promovate prin intermediul unei campanii pe rețelele de socializare. Raportul copiilor poate fi găsit aici.

Adaugă un comentariu

Fii primul care adaugă un comentariu!

avatar