Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional. Concurs de selectare a liceelor.

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Fondului Youth Exchange și al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, lansează în 2018 o nouă inițiativă, care prevede antrenarea elevilor în buna guvernare a instituției de învățământ, inclusiv prin sporirea rolului Consiliului elevilor în luarea deciziilor.

Ministerul Educației a aprobat încă în 2013 Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea Consiliului elevilor (Ordinul nr. 136/ 26.03.2013), care stipulează că scopul Consiliului elevilor este de a acționa ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante pentru viața lor școlară, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinți. Această abordare se regăsește și în Codul Educației din 2014, care prevede intensificarea rolului Consiliilor elevilor în luarea deciziilor ce țin de buna funcționare a instituțiilor de învățământ general.

Reieșind din aceste prevederi legale și necesitatea respectării dreptului elevilor la participare, o echipă de experți naționali, împreună cu organizațiile-partenere – Centrul CONTACT din Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca – cu sprijinul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, vor implementa pe parcursul anului 2018 proiectul întitulat „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”. Scopul acestei inițiative constă în motivarea tinerilor de a se implica în procesul decizional prin intermediul Consiliului elevilor, funcțional și eficient, capabil să reprezinte interesele tuturor elevilor și să contribuie la creșterea calității procesului educațional.

Instituțiile de învățământ selectate vor beneficia de:

 • activități de dezvoltare a abilităților de lider la elevi;
 • sprijin în desfășurarea procesului participativ de elaborare a propriului Regulament de creare și activitate al Consiliului elevilor;
 • asistență în constituirea nemijlocită a Consiliului elevilor în baza principiilor democratice;
 • consultanță în elaborarea planului anual de activitate al Consiliului elevilor;
 • consolidarea capacității Consiliului elevilor în calitate de partener al administrației instituției, părinților și autorităților locale;
 • participare la evenimente regionale și naționale dedicate domeniului de interes al tinerilor.

Elevii din instituțiile selectate, care se vor implica în proiect, vor învăța:

 • să se autocunoască și să-și cunoască mai bine semenii/colegii;
 • să-și dezvolte și îmbunătățească abilitățile de lider;
 • să identifice nevoile/problemele tinerilor din instituție/localitate din care fac parte;
 • să propună/determine soluții pentru nevoile/problemele identificate;
 • să pledeze pentru soluționarea problemelor și căutarea de soluții eficiente;
 • să coopereze în echipă și să acționeze concertat în atingerea obiectivelor trasate.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada 1 februarie – 30 noiembrie 2018.

Proiectul prevede selectarea a 6 licee (câte 3 din fiecare regiune). Sunt invitate să participe liceele amplasate în sudul și nordul țării: Cahul și Cantemir și, respectiv, – Soroca, Drochia și Florești. Proiectul se adresează elevilor din clasele începând cu a VIII-a și încheind cu a XI-a din cadrul fiecărei instituții.

Pentru a participa la această inițiativă, instituția candidată va parcurge următorii pași:

 • va consulta cu elevii claselor VIII-XI intenția de participare la acest proiect;
 • va facilita convocarea ședinței Consiliului elevilor din instituție, la care va fi examinată posibilitatea participării în acest proiect, cu întocmirea unui proces verbal al ședinței, consemnat de membrii Consiliului elevilor;
 • va prezenta un acord/angajament în formă scrisă din partea administrației instituției de a oferi suport în promovarea proiectului la nivel de instituție, cu specificarea modalităților de conlucrare cu noul Consiliu al elevilor;
 • va obține acordul/confirmarea din partea comitetului părintesc de sprijinire a activităților din cadrul viitorului proiect;
 • va completa un Formular de participare, disponibil pe pagina web a Fundației: www.soros.md, AICI

Criteriile, în baza cărora se va face selectarea instituției:

 • Numărul claselor și al elevilor din clasele VIII-XI, doritori să se implice în inițiativă;
 • Criterii clare și transparente de implicare/reprezentare a tuturor grupurilor de elevi din instituție în Consiliul elevilor, în special a celor marginalizați/excluși social;
 • Dovezi de implicare autentică a elevilor/Consiliului elevilor în identificarea problemelor și a soluțiilor posibile;
 • Disponibilitatea conducerii școlii și a părinților de a oferi susținere elevilor în vederea eficientizării activităților comune.

Termenul-limită de depunere a Formularului de participare este 19 ianuarie 2018, ora 14.00.

Formularul completat, semnat de către directorul instituției și reprezentantul Consiliului elevilor, însoțit de procesul verbal al ședinței Consiliului elevilor, acordul din partea administrației instituției și confirmarea din partea comitetului părintesc, va fi expediat în varianta scanată la adresa electronică a Directorului de proiect, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md. Rezultatele concursului vor fi anunțate pe pagina web a Fundației www.soros.md până la sfârșitul lunii ianuarie 2018. Doritorii de a participa la concurs pot lua legătura nemijlocit cu partenerii proiectului din regiune în cazul unor eventuale întrebări sau informații suplimentare:

Centrul CONTACT din Cahul – Silvia Strelciuc, adresa e-mail: contact_cahul@yahoo.com şi strelciucs@yahoo.com, mob. 060082825,

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca – Stela Babici, adresa e-mail: stela.babici@yahoo.com, mob. 067301202.

Adaugă un comentariu

Fii primul care adaugă un comentariu!

avatar